การจ่ายชำระ

- คุณสามารถจ่ายเป็นเงินบาท คุณจองที่พักจากประเทศไทยสะดวกทำธุระกรรมทางการเงินที่ประเทศไทย

- คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินสกุลยูโร หากคุณสะดวกในการโอนจ่ายชำระผ่านธนาคาร

- กรณีเลือกจ่ายชำระเป็นสกุลยูโร ค่าที่พักโอนเข้ามาเนเธอร์แลนด์ ค่าที่พักจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% ไม่ว่าคุณจะต้องการใบกำกับภาษีหรือไม่

- คุณจะได้รับอีเมล์ พร้อมรายละเอียดการจ่ายชำระ และหมายเลขบัญชีทางอีเมล์

- ค่ามัดจำ 60%  ของยอดค่าใช้จ่าย ตามจำนวนที่ระบุในอีเมล์ยืนยันการจอง เราไม่มีนโยบายรับชำระออนไลน์

- อีเมล์แจ้งการโอนค่ามัดจำ ระบุจำนวนที่โอน วันที่ หมายเลขบัญชีและธนาคารที่คุณเลือก

- แจ้งความประสงค์หากคุณต้องการหนังสือยืนยันการจ่ายค่ามัดจำเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า

- คุณจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเมื่อเดินทางมาถึงเรา

หมายเหตุ

หลังจากคุณได้รับอีเมล์ยืนยันพร้อมแปลนทัวร์ รายละเอียดระบุจำนวนค่ามัดจำทัวร์ กรุณาดำเนินการจ่ายชำระให้เร็วที่สุด เพื่อสามารถจัดการในขั้นตอนที่จำเป็นต้องจองล่วงหน้าได้ เช่นดำเนินการจองที่พักกรณีที่ต้องพักนอกสถานที่และจองรถในกรณีที่ต้องใช้รถ

การจองทัวร์ เราสามารถดำเนินการได้หลังจากจ่ายมัดจำยืนยันความต้องการแล้วเท่านั้น

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands