เรียนภาษาไทย

การเรียนภาษาไทยสำหรับเด็ก

เด็กที่เติบโตในต่างประเทศในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างจากประเทศไทย พวกเขาจำเป็นไหมที่ต้องเรียนและรู้จักภาษาไทย ไม่เพียงแค่วันหยุดสั้นๆ แต่อาจหมายถึงในอนาคต

สำหรับเด็กเป็นเรื่องน่าสนุกที่เด็กสามารถพูดคุยกับญาติที่เมืองไทย เช่น ลุง ป้า น้า อา ตา และ ยาย ได้เข้าใจและการที่เขาจะสามารถเล่นกับเด็กๆ รุ่นราวคราวเดียวกันที่เมืองไทย จากการได้เล่นกับเพื่อนๆ เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น  สำหรับเด็กหากเขามีความสามารถในภาษาไทยจะทำให้วันหยุดพักผ่อนประจำปีในประเทศไทยของพวกเขาสนุกสนานกว่าที่หวังไว้ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าการเรียนหลายภาษาในเด็กมีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก

การเรียนภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่

เป็นสิ่งจำเป็นไหมที่คุณจะเรียนพูดภาษาไทยหากคุณมีภรรยาไทย

คุณไปประเทศไทยเกือบทุกปี เพื่อไปเยียมครอบครัวและญาติๆของภรรยา โดยมากแล้วในพื้นที่นั้นแทบจะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษ กับความรู้ภาษาไทยคุณสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ และวันหยุดพักผ่อนของคุณจะกลายเป็นวันหยุดพักผ่อนที่สนุกสนาน โดยแทบจะไม่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

 

"4Thai" เชี่ยวชาญในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เรามีโปรแกรมการสอนสองโปรแกรมที่แตกต่างกัน คือหนึ่งโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ และอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับเยาวชน สำหรับทุกโปรแกรม วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนจัดทำขึ้นเฉพาะให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน การดำเนินไปของการเรียนการสอนจะปรับให้เข้ากับความเร็วในการรับของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

- เด็กไทยที่ย้ายมาอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์กับแม่

- เด็กลูกครึ่งที่เกิดในเนเธอร์แลนด์

- บุคคลที่มีคู่ครองเป็นคนไทย

- บุคคลที่มีความประสงค์จะไปอยู่อาศัยหรือทำงานในประเทศไทย

- นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวประเทศไทย

- ทุกคนที่มีความสนใจในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

การเรียนแบ่งออกเป็นสองโปรแกรม

โปรแกรม I โปรแกรมสำหรับเด็ก

โปรแกรม II โปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่

อุปกรณ์การเรียน

เริ่มบทสนทนาการทักทาย เรียนรู้คำศัพท์ และอื่นๆ

พยัญชนะและ สระในภาษาไทย

หลักภาษาไทย การอ่าน และการสะกดคำ

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (เล่มมานี ป.1 ถึง ป.6)

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (เล่มปัจจุบัน ป.1 ถึง ป.6)

หนังสือภาษาไทย หนังสือพิมพ์ และอุปกรณ์เสริมการเรียนอื่นๆ

คุณสนใจ กรุณาติดต่อเราได้ที่ info(at)4thai.nl

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands