Learn dutch

2014 update is now available!!

หลักไวยากรณ์ภาษาเนเธอร์แลนด์ (Euro 39.-)

หลักไวยากรณ์ ภาษาเนเธอร์แลนด์ คู่มือเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ ฉบับภาษาไทย เนื้อหาอธิบายเป็นภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่างเป็นภาษาดัตช์ พร้อมความหมาย เพื่อคุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม

แบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจในหลัก ภาษา ของหนังสือหลักไวยากรณ์ภาษาเนเธอร์แลนด์ พร้อมจำหน่ายเร็วๆนี้ พร้อมแบบฝึกหัดฝึกการเขียนสำหรับสอบ staatsexamen มีให้พร้อมในเล่ม

มารยาทในสังคมดัตช์ ธรรมเนียมที่แตกต่าง (Euro 25.-)

มารยาทในสังคมดัตช์   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทในสังคมดัตช์ ความแตกต่างในประเทศประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศไทย อ่านต่อ

สังคมการปรับตัว (Euro 25.-)

สังคมการปรับตัวเข้าสังคม และความเป็นอยู่ในเนเธอร์แลนด์ สำหรับคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่เนเธอร์แลนด์ หนังสือเล่มนี้จะคุณให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในสังคมดัตช์ อ่านต่อ

เล่มใหม่ฉบับปรับปรุง พร้อมจำหน่ายแล้วค่ะ เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนตัวอย่างข้อสอบ KNS พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ เอ็มวีวี (Euro 65.- Nieuw !)

คู่มือเตรียมสอบ เอ็มวีวี รวมตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบด้านภาษาเพื่อขอ เอ็มวีวี วีซ่า ตัวอย่างข้อสอบที่เคยมีผู้เคยทำข้อสอบมาแล้ว และรวมถึงตัวอย่างข้อสอบ ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบด้านภาษาเพื่อขอเอ็มวีวี โดยเฉพาะ ตัวอย่างข้อสอบ มีคำแปลเป็นภาษาไทย เพื่อคุณเข้าใจความหมายของคำถาม และรวมถึงคำถาม kns ร้อยข้อ พร้อมภาพประกอบ อ่านต่อ

 

หนังสือเตรียมสอบเล่มใหม่ แล้วเสร็จและพร้อมจำหน่ายตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2011 นี้เป็นต้นไป

หนังสือ เวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มเติมในส่วนของ (การรู้หนังสือและเข้าใจในการอ่าน (GBL)) ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการทดสอบ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2011 นี้เป็นต้นไป และเพิ่มคำตรงข้ามชุดใหม่ ตามข้อสอบชุดใหม่

หนังสือสามารถสั่งซื้อได้ใน webshop

จุดจำหน่าย:

- ร้านหนังสือน้องบัว  เลขที่ 11-13 ซ.16 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

Tel. +66 8 94742991

 

- 4Thai Dienstverlening  เลขที่ 22 หรือ 24 หมู่ที่10  ถ. บริบาลดำริ 4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

Tel. +66 8 49443454, +66 8 33485414, +66 8 10572299

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands