Maatschappijoriëntatie

คุณอยู่ที่นี่

สังคมการปรับตัว Kns

 

maatschappij-orientatie

 

คุณต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้

 

สังคมและการปรับตัว

 

ราคาเล่มละ 25 ยูโร ไม่รวมค่าจัดส่ง

 

เวอรชั่นใหม่ล่าสุด (2011) เพิ่มตัวอย่างข้อสอบ kns สถานการณ์ คำถาม-คำตอบ ภาษาดัตช์และแปลเป็นภาษาไทย

 

ตัวอย่างข้อสอบส่วนหนึ่งคุณสามารถคลิ๊กเข้าไปอ่านได้ผ่าน ลิงค์นี้

 

สังคมและการปรับตัว เพื่อตัวคุณเอง เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรรู้เพื่อความอยู่รอดในสังคมดัตช์ การช่วยตัวเอง และรู้จักว่าใครที่จะช่วยคุณได้ในยามที่คุณมีปัญหา  เนื้อหา หลักในเล่มอ่านสำหรับทำสอบ MO Profieltoets  ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งผู้มาอยู่ใหม่ คุณต้องคิดตามที่เนื้อหาหนังสือเล่มนี้บอก ถ้าไม่งั้นคะแนน คุณจะต่ำ และมีผลกับการขอพาสปอร์ตของคุณ เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์คุณจำเป็นต้องทราบถึง การดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในสังคม กฏข้อบังคับที่คุณต้องทราบและต้องปฏิบัติตาม สิทธิอันชอบธรรมตามกฏหมายที่คุณควรจะได้รับ

 

เนื้อหาภายในเล่มเป็นประโยชน์สำหรับคนต่างชาติที่ เข้ามาอยู่เนเธอร์แลนด์ แนะนำหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณมีปัญหาต่างๆ ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปหาใคร เมื่อคุณไม่มีใคร ไม่มีญาติมิตรในประเทศนี้ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับคุณ

 

ความเป็นอยู่ในสังคมดัตช์ เพื่อการวางแนวทางการศึกษาการทำงานและการอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับผู้มาใหม่ต้องทราบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสังคมเนเธอร์แลนด์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและคนอื่น และนั่นรวมถึงความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ผู้มาอยู่ใหม่ต้องทราบ

 

เนื้อหารวบรวมคำแนะนำที่ควรทราบในการอยู่ร่วมกันในเน เธอร์แลนด์ ผู้อ่านจะรู้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสังคมตามที่กฏหมายกำหนด อย่างน้อยที่คุณต้องรู้และสามารถทำได้ เนื้อหาภายในเล่มอธิบายเป็นภาษาไทย ข้อมูลหลายอย่างแสดงให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย ความเป็นอยู่ในสังคมไทยแตกต่างตรงข้ามกับความเป็นอยู่ในเนเธอร์แลนด์ เนื้อหาในหนังสือจึงเป็นคำตอบสำหรับคุณในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง การให้คำตอบด้วยพื้นฐานความคิดเดิมคำตอบที่ได้มีโอกาศผิดมากกว่าถูกเมื่อคุณ ต้องคิดและตอบแบบเนเธอร์แลนด์

 

ในการทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเป็นอยู่ใน สังคมเนเธอร์แลนด์ หากคุณยังยึดติดกับพื้นฐานความคิดเดิมจากประเทศของคุณ จะทำให้คุณเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมดัตช์ยุ่งยาก เพราะความคิดเห็นบางอย่างไม่มีคำตอบว่าแบบใดถูก แต่ละสังคมยึดในสิ่งที่เขายึดถือปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมายาวนานป็นสิ่งที่ ดีและควรปฎิบัติตาม

 

หากคุณต้องเข้าเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ ต้องเรียนความเป็นอยู่ในสังคมเนเธอร์แลนด์ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เมื่อสิ้นสุดการสนทนาคุณจะยังไม่ทราบว่าการกระทำใดเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ตามแบบเนเธอร์แลนด์ เพราะต่างคนก็ต่างความคิดมาจากประเทศที่แตกต่างกันต่างมีความคิดเห็นที่ต่าง กัน ผลที่ได้จากการสนทนามีคำตอบมากกว่าหนึ่งแต่ละชาติต่างมีวิธีการของตนเอง แต่ในการทำข้อสอบจะมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง นั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

 

ผู้เขียนหวังให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ทราบและเข้าใจความ เป็นอยู่ในสังคมเนเธอร์แลนด์ มากไปกว่านั้นต้องการให้ทำคะแนนได้มาก ในการทดสอบ เพราะคะแนนที่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะสามารถอยู่ร่วมในสังคมเนเธอร์แลนด์ ได้ คะแนนที่ได้นำไปพิจารณาประกอบกับความสามารถด้านภาษา เมื่อคุณต้องการขอสัญชาติและการพิจารณาอนุมัติวีซ่าถาวร

 

เนื้อหาภายในเล่ม

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ คุณจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดหากคุณมีปัญหา ทะเลาะกับสามีไม่มีทีซุกหัวนอนบ้านเพื่อนคนไทยที่รู้จัก หรือคุณต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด

 

ปัญหากับเพื่อนบ้าน คุณจำเป็นไหมที่ต้องโทรแจ้งตำรวจ หากเพื่อนบ้านของคุณสงเสียงดัง ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้าน กับบ้านใกล้เรือนเคียงกัน หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลปัญหาเหล่านี้

 

เรื่องสุขภาพหากคุณ ฉี่แล้วแสบ ใครช่วยคุณได้ ไปซื้อยาแก้อักเสปมากินไหม ไปหาหมอทั่วไปเขาช่วยอะไรได้ ถ้าการแสบนั้นไม่ใช่อักเสปธรรมดา แต่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หน่วยงานไหนดูแลเรื่องนี้อยู่  หากคุณมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาประจำ ยานี้คุณซื้อและหมอที่เมืองไทยเป็นผู้สั่งยาให้คุณ หากคุณอยู่เนเธอร์แลนด์จำเป็นไหมที่คุณต้องหอบยามาจากเมืองไทย หรือรอกลับไปซื้อที่เมืองไทย ทั้งที่ค่าประกันสุขภาพที่นี่คุณจ่ายทุกเดือนไม่ใช่ถูกๆ

 

ถ้าหากไม่มีสามีสักคน ที่อยู่อาศัยที่นี่มันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องจ่าย ที่อยู่อาศัยแต่ละชนิดมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน การอยู่แฟลตหน่วยงานใดดูแล การอยู่บ้านเป็นหลัง คุณต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง หากคุณอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายเป็นการอยู่อาศัยเป็นชั้นๆ ค่าใช้จ่ายจิปาถะมากมาย คุณปรึกษาใครได้ หากรายได้คุณไม่พอจ่ายค่าภาษีชุมชน ขอลดหย่อนได้ไหม ติดต่อหน่วยงานใด

 

ลูกคุณเข้าโรงเรียน เด็กเกิดที่นี่ หรือลูกที่เอามาจากเมืองไทย เขาแบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ ลูกคุณต้องอยู่ระดับไหน ช่วงไหนมีการทดสอบที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตของลูกคุณ คุณต้องคอยดูแลเขาให้เขาอ่านหนังสือไปสอบ เพื่อให้ได้ระดับคะแนนที่ดีช่วงไหนที่คุณปล่อยได้ ช่วงไหนที่คุณต้องดูแล

 

ประกันต่างๆมากมาย ที่คุณเห็นและได้ยินบ่อยๆ ในโทรทัศน์ประกันอะไรที่บังคับที่คุณต้องมีเป็นพื้นฐานในการอยู่อาศัย ประกันอะไรที่จำเป็น อะไรที่ไม่จำเป็น

 

ในเนเธอร์แลนด์รัฐบาลไม่ปล่อยให้คุณอดตาย ไม่ปล่อยให้คุณต้องไปนอนใต้สพาน หากคุณมีปัญหาคุณติดต่อใครได้ หน่วยงานไหนดูแลคอยให้ความช่วยเหลือ การขอความช่วยเหลือมีลำดับขั้นตอน ถ้าคุณมีปัญหาคณต้องเริ่มจากจุดใด เพื่อคุณจะได้รับความช่วยเหลือและแก้ปัญหา ต่างๆเหล่านี้คุณปรึกษาใครได้

 

และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านต่อได้ในหนังสือ Maatschappijoriëntatie voor nieuwkomers

 

สาระที่ควรรู้จำเป็นต่อการอยู่อาศัยในเนเอร์แลนด์ล้วนๆๆ

 

เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษสำหรับคุณที่อ่านเพื่อสอบขอ mvv วีซ่า "รู้จักกับการอยู่ร่วมกันในเนเธอร์แลนด์" ดังนี้

 

    ประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งมาแล้วกว่า 400 ปี

    ประเทศเนเธอร์แลนด์ทำสงครามกับสเปนยาวนานถึง 80 ปี

    ประเทศที่เป็นอิสระจากเนเธอร์แลนด์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดไม่นานคือ อินโดนีเซีย

    ประเทศที่เป็นอิสระจากเนเธอร์แลนด์ในปี 1975 คือ สุรินัม

    เมืองใหญ่สำคัญที่โดนทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1940 คือ เมือง ร๊อตเตอร์ดัม

    บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์ ในการต่อสู้กับสเปนคือ วิลเลี่ยม ฟาน ออรันเย่อะ

    สนามบินแห่งชาติคือ สนามบินสคิปโฮว ตั้งอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม

    ผู้นำสเปนนับถือศาสนา คริตส์คาทอลิค

    เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า VOC schip ใช้ในการเดินทางเพื่อติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ

    ศิลปินที่มีชื่อเสียง เจ้าของผลงาน Nachtwacht คือ Rembrandt van Rijn แรมบรันด์ ฟาน ไรน์

    ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เนเธอร์แลนด์ตกอยู่ใต้การยึดครองของเยอรมันนี

    อาน เน่อะ ฟรังค์ คือเด็กหญิงอายุ14 ปี ชาวยิว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เธอมีชื่อเสียงเป็นที่รุ้จักเพราะเธอเขียนสมุดบันทึก ในขณะที่เธอหลบซ่อนตัวในบ้านลัพ ในอัมสเตอร์ดัม ระหว่างหลบซ่อนจากการจับตัวของทหารเยอรมัน

    แรงงานที่เชิญมาทำงานในเนเธอร์แลนด์ มาจากประเทศ ตุรกี

    งานในเนเธอร์แลนด์มีตำแหน่งงานรองรับมากคือ งานดูแล (คนแก่)

    ระหว่าง งานในโรงงาน เมื่อเทียบกับงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยมีตำแหน่งงานมากกว่า ตำแหน่งงานในตลาดงานด้านการเกษตรมีตำแหน่งงานน้อยมาก

    การหางานที่ง่ายและมีโอกาศได้งานคือหางานผ่านคนรู้จักและคนในครอบครัว

 

เวอรชั่นใหม่ล่าสุด (2011) เพิ่มตัวอย่างข้อสอบ kns สถานการณ์ คำถาม-คำตอบ ภาษาดัตช์และแปลเป็นภาษาไทย

 

ตัวอย่างข้อสอบส่วนหนึ่งคุณสามารถคลิ๊กเข้าไปอ่านได้ผ่าน ลิงค์นี้

 

คุณต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้

 

Order this book in our webshop

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands