Hallo Nederland

คู่มือเตรียมสอบ mvv

 

hallo-nederland

 

คุณต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้

 

คู่มือเตรียมสอบขอ เอ็มวีวี วีซ่า

 

ฮัลโล..เนเธอร์แลนด์ คู่มือเตรียมสอบสำหรับการขอวีซ่าถาวร MVV วีซ่า เล่มใหม่ ราคา 65 ยูโร ไม่รวมค่าจัดส่ง

 

เนื้อหาตัวอย่าง ภายในเล่มเป็นอย่างไรบ้าน คลิ๊กที่นี่ค่ะ

 

เริ่ม 1 เมษายน 2011 นี้เป็นต้นไปเพิ่มการสอบการอ่านและความเข้าในการอ่าน ข้อสอบเพิ่มขึ้นเป็น 3 ส่วน

 

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน พร้อมสำหรับการสอบตั้งแต่ 1 เมษายน 2011 นี้เป็นต้นไป

 

    รู้จักกับการอยู่ร่วมกันในเนเธอร์แลนด์ KNS

        ร้อยคำถาม เกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์

    ความสามารถในภาษาเนเธอร์แลนด์ TGN

        คำตรงข้าม

        ทวนประโยคที่ได้ยิน

        คำถามสั้นๆ

        ฟังเรื่องสั้นแล้วบอกเล่า

    การรู้หนังสือและเข้าใจในการอ่าน GBL

        อ่านคำง่ายๆ สั้นๆ

        อ่านประโยคง่ายๆ สั้นๆ

        อ่านข้อความสั้นๆ ซึ่งเป็นข้อความที่เขียนตัวตัวเขียน เช่น โน๊ตที่ฝากไว้สั้นๆ

        เลือกคำมาเติมในประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ (เติมคำในช่องว่าง)

        อ่านบทความสั้นๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับบทความสั้นๆ

    แบบฝึกข้อสอบขอ mvv ในส่วนของ TGN จำนวน 18 ชุด

    แบบฝึกข้อสอบของ mvv ในส่วนของ GBL จำนวน 2 ชุด

 

ตัวอย่างข้อสอบ mvv

 

ในการสอบเพื่อขออนุมัติ MVV วีซ่าเริ่ม 1 เมษายน 2011 นี้เป็นต้นไป การทดสอบประกอบด้วยสามส่วน ที่ยกมาด้านบน หนังสือ ฮัลโล..เนเธอร์แลนด์ Hallo Nederland รวมทั้งสามส่วนของการสอบไว้ให้คุณแล้ว

 

ในส่วนของ รู้จักกับการอยู่ร่วมกันในเนเธอร์แลนด์ จะมีคำถามด้วยกันทั้งหมดร้อยคำถาม คำถามจะถามเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ มีคำตอบที่ถูกต้องเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ ในบางคำถามจะมีภาพประกอบ ในการสอบจะมีภาพในลักษณะนี้เช่นกัน ทุกคำถาม และคำตอบ แปลเป็นภาษาไทย เพื่อผู้อ่านสามารถเข้าใจคำถามชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับการฝึกฟัง และฝึกการออกเสียง ผู้อ่านสามารถฝึกได้จากซีดี ที่ได้มาพร้อมกับหนังสือนี้ ยังเหมือนเดิมคือคุณจะได้ทำสอบเพียง 30 ภาพ 30 คำถาม จาก 100 ภาพ 100 คำถาม

 

ในส่วนของ ความสามารถในภาษาเนเธอร์แลนด์ ภายในเล่มได้รวมทักษะทางภาษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการสอบ ในการสอบจะทดสอบทักษะการใช้ภาษาสองทักษะ คือ ทักษะการพูด และ ทักษะการฟัง ผู้เข้าสอบทุกคนต้องฝึกสองทักษะนี้ให้ดี สำหรับ การอ่าน และ การเขียน ในขั้นการทดสอบนี้ยังไม่จำเป็น ในส่วนของโบนัส เป็นแบบฝึกข้อสอบสำหรับเตรียมสอบ ในส่วนของ TGN ล้วนๆๆ คุณต้องฝึกฟังให้คุ้นหู และต้องได้ยินเป็นคำ และสามารถทวนคำและประโยคนั้นได้ คะในส่วนของทวนประโยคเยอะมาก ฉะนั้นคุณต้องฝึกให้มาก

 

ส่วนเพิ่มสำหรับการสอบหลัง 1 เมษายน 2011 นี้ จะเพิ่มในส่วนของการรู้หนังสือและเข้าใขในการอ่าน ต้องอ่านคำศัพท์ง่ายได้ สามารถสะกดอ่านออกเสียงได้ เมื่อคุณอ่านคำได้คุณต้องสามารถอ่านประดยคได้ คือเมื่อคำมาอยู่ในประโยคคุณต้องสามารถอ่านได้ เป็นประโยคสั้นๆ และสามารถอ่านข้อความ โน๊ตสั้นๆ ที่เขียนด้วยตัวเขียนได้ คุณต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตัวเขียนและตัวพิมพ์ เมื่อคุณอ่านได้คุณต้องเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไร คุณสามารถเลือกคำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างได้ เมื่อคุณอ่านเข้าใจคุณสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับข้อความที่อ่านได้

 

ทุกส่วนในการสอบหากคุณฝึกมาดี ไม่ยาก แต่คุณต้องฝึกด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องๆๆ ทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจความหมาย คุณต้องพยามอ่าน พยามสะกด พยามจำคำที่คุณฝึกจากร้อยคำถาม และคำที่คุณเจอในการตอบคำถามสั้นๆ การทวนประโยค คุณต้องพยามเข้าใจความหมายของคำและอ่านให้ได้ มันจะเป็นพื้นฐานการการทำข้อสอบในส่วนที่สาม ภาษาดัตช์มีพยัญชนะ 26 ตัว และสระอีก 5 ตัว และเสียงอีก 16 เสียง ทุกอย่างอยู่ในส่วนที่ หนึ่ง และส่วนที่สองที่คุณเจอมาแล้ว พยามจำคำศัพท์ง่ายๆ สั้นๆ ประโยคสั้นๆ ให้ได้ และพยามเข้าใจความหมาย สะกดให้ได้ ข้อสอบในส่วนที่สามก็จะง่ายสำหรับคุณแล้วค่ะ

 

ในส่วนของ GBL เพิ่มการแปลคำศัพท์คำต่อคำ เพื่อผู้เรียนเรียนคำศัพท์ โดยไม่ต้องไปค้นคำศัพท์ในพจนานุกรม คุณเข้าใจความหมายรวมของประโยคเพื่อความเข้าใจในการอ่าน และคุณได้เรียนรู้คำศัพท์ในขณะเดียวกันด้วยและคุณสามารถฝึกแปลและเข้าใจ ประโยคในสำนวนของตัวเอง เพื่อความพร้อมในการทำข้อสอบในส่วนของ การรู้หนังสือและความเข้าใจในการอ่าน

 

 

หนังสือจำหน่วยพร้อมซีดี คุณสามารถฝึกฟัง และฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง

 

หมายเหตุ ตัวอย่างประโยคในทุกๆส่วนของเนื้อหา เรื่องสั้น รวมถึงคำตรงข้ามทุกคำพร้อมความหมายภาษาไทย

 

คุณต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้

 

Order this book in our webshop

2014 update is now available!!

Order this book in our webshop

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands